Elbo tekent convenant

Convenant veilig en duurzaam personenvervoer

ElboBus Trailways neemt haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid om de wet- en regelgeving na te leven. Op 14 November ondertekenen Martyn Besselsen, directeur ElboBus Trailways en inspecteur-generaal Jenny Thunnissen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het convenant hiertoe. Met deze ondertekening waarborgt ElboBus Trailways dat haar busvervoer op een veilige en duurzame wijze plaats zal vinden.
 
Om voor een convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan verschillende criteria. Zo moeten de beheersmaatregelen voor veiligheid, kwaliteit en interne controle goed zijn. Verder zijn goede resultaten bij eerdere inspecties een voorwaarde en moet het bedrijf aantoonbaar gemotiveerd zijn om de risico’s te beheersen. Als een organisatie aan die voorwaarden voldoet, maakt de inspectie afspraken over hoe zij toezicht houdt. In de nieuwe vorm van toezicht beoordeelt de IL&T de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen, de borging om de wet- en regelgeving na te leven en de minimalisering van de risico’s.
 
ElboBus is al sinds 1997 ISO 9001 gecertificeerd en met de ondertekening van dit convenant, maken wij weer een stap naar een nog hogere kwaliteit en klanttevredenheid.