Port van Hamburg

Port van Hamburg | Hamburg, Duitsland

De haven van Hamburg is na de haven van Rotterdam en Antwerpen de grootste haven van Europa en die van Duitsland. De haven behoort tot de top 10 van grootste containerhavens ter wereld. De haven van Hamburg ligt op 110 km afstand van de monding van de Elbe in de Noordzee maar word ondanks deze grote afstand toch als zeehaven aangeduid. Baggerschepen moete naf en toe de bedding van de rivier uitbaggeren om een waterdiepte van 13 meter te kunnen maken. De aller grootste containerschepen ter wereld kunnen de haven alle bereiken wanner hun schip niet is vol beladen. Om bij de haven te komen volgen schepen de routes van de verkeersscheidingsstelsels van de Noordzee en op de Elbe volgen ze verschillende richtlijnen die zijn uitgezet om schepen de haven in te loodsen. Sinds 1888 is een deel van de haven een vrijhaven waar geen belastingheffingen gelden, dit gebied word daarom ook niet toch de Europese Unie gerekend. Het havengebied bevat 7145 hectare waarvan 4226 hectare landoppervlakte is. Rondom de haven zijn ongeveer 200 bedrijven met in totaal meer dan 50.000 werknemers.