De kerk van het heilige kruis

De kerk van het heilige kruis is een rooms-katholieke abdij kerk. Dit is een plek die oude concepten van religie combineert met hedendaagse kunst en cultuur. De oude abdij is nu namelijk omgebouwd tot een centrum voor kunst. Het is nog steeds hetzelfde Romaanse gebouw, met met kunstwerken die symbool staan voor het moderne Frankrijk. 

 

 

[Photo credit - wikipedia]