Somerset Rural Life Museum

In de voormalige Abdij Boerderij is het Somerset Rural Life Museum gevestigd. Dit museum, op iets meer dan een uur rijden van Bath, geeft je de kans het plattelandsleven in Somerset vanaf het jaar 1800 te ervaren. Je leert hier alles over de landerijen, het boeren (het land bewerken en vee houden), het dagelijks leven en plattelands ambachten (manden maken; hekken bouwen; wol spinnen etc.). 

[Photo Credit | Somerset Rural Life Museum by smu3a]